"Ο άνθρωπος που μιλά για την τέχνη της εποχής του, την τέχνη εν εξελίξει, χαράσσει με κόπο το ίχνος του, ίχνος σκοτεινό ή αυθεντικό, ανάμεσα στην θαυμαστή δύναμη της μαντικής και το εύθραστο πνεύμα της επικαιρότητας"

Teriade

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Museum Teriade

Τα τελευταία χρόνια ο κοινωνικός ρόλος των μουσείων έχει αναβαθμισθεί με την δράση που αυτά αναπτύσσουν μέσω των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο στόχος είναι να έλθουν οι μαθητές σε επαφή με την συλλογή των μουσείων, με έναν τρόπο , που θα συμπληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία της σχολικής μονάδας. Το Μουσείο- βιβλιοθήκη Στρατή Ελευθεριάδη - TERIADE διαθέτοντας μια πλούσια συλλογή με αντιπροσωπευτικά έργα από μεγάλους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα μπορεί με κατάλληλη προετοιμασία να προσφέρει μια μαθησιακή σχέση αμφίδρομα ωφέλιμης τόσο για το ίδιο , όσο και για τους μαθητές που θα το επισκεφθούν. Ηι θετική εμπειρία που αποκομίζουν οι μαθητές από την επίσκεψη και την συμμετοχή τους σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μουσείου θα είναι η βάση για την εξέλιξη αυτής της σχέσης, ώστε να αποτελέσουν οι μαθητές αυτοί, στο μέλλον, το συνειδητό κοινό του μουσείου.

Το μουσείο θεωρεί σαν μια από τις βασικές του προτεραιότητες την σχεδίαση και ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Δυστυχώς δυσκολίες , που έχουν να κάνουν κυρίως με την έλλειψη τόσο της κατάλληλης υποδομής αλλά και του απαραίτητου ειδικευμένου προσωπικού, προς το παρόν δεν επιτρέπουν, την δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για τον απρόσκοπτο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Παρόλα αυτά επειδή εκτιμάται ότι ο εκπαιδευτικός ρόλος ενός μουσείου είναι το ίδιο σημαντικός όσο και ο ρόλος του επισκέψιμου εκθεσιακού χώρου , η διεύθυνση, παράλληλα με τις συνεχείς προσπάθειες της για δημιουργία μόνιμης υποδομής , με τα μέσα που έχει στην διάθεση προς το παρόν προσπαθεί να καλύψει όσο είναι δυνατόν τις εκπαιδευτικές ανάγκες με την οργάνωση προγραμματισμένων επισκέψεων και ξεναγήσεων για μαθητές .